Insentif Khas
Inilah peluang potensi pendapatan tanpa had, berterusan.

MEMPERKENALKAN VBIZ EXPLORER PACKAGE (VEP)

PAKEJ PRODUK VEP

Apabila anda sudah mendaftar sesuatu pakej, ahli tidak boleh upgrade ke pakej yang lebih besar.

 

PLAN JUMP START

GANJARAN PENAJAAN DAN BEZA PANGKAT

 

    1. Ahli yang berpangkat lebih tinggi akan overriding jualan penaja ahli yang lebih rendah berdasarkan jadual di atas.
    2. Ganjaran ini dikira dan dimasukkan ke dalam V-Account secara realtime.
    3. 75% daripada ganjaran ini akan dimasukkan ke dalam VC-Account, 20% di masukkan ke dalam VS-Account dan 5% di masukkan ke dalam EPF Account
    4. Ahli baru dan penaja akan dapat SMS daripada sistem apabila menerima ganjaran-ganjaran ini.

     

   1. GANJARAN NETWORK
    1. Lebihan pasangan yang dikira – kumpulan besar akan carry forward, kumpulan kecil akan flushing.
    2. Maksima bajet untuk pembayaran Ganjaran Network dan Ganjaran Matching adalah sebanyak 50% daripada VP hari tersebut.
    3. JIka bajetnya pembayaran ganjaran adalah lebih, maka nilai RM Fasa 2 dan Fasa 1 akan diubah secara purata untuk disesuaikan dengan bajet.
    4. Ganjaran ini dikira secara harian pada jam 12 tengah malam.
    5. Ahli yang mendapat ganjaran ini akan dapat SMS dari sistem apabila menerima ganjaran-ganjaran ini.

     

   2. GANJARAN MATCHING
    1. Ganjaran ini diberikan kepada ahli yang mempunyai ahli tajaan bawahan yang mendapat Ganjaran Network.
    2. Peratusan ini adalah peratusan dari jumlah Ganjaran Network yang diperolehi dari ahli bawahan.
    3. Ganjaran ini hanya diberikan kepada ahli yang telah menaja sekurang-kurangnya 2 orang ahli mana-mana pakej.
    4. Berdasarkan heraki penajaan.
    5. Dikira secara pass up dan roll up.
    6. Ahli yang mendapat ganjaran ini akan mendapat SMS dari sistem.
    7. Jumlah generasi overiding adalah seperti dalam jadual di atas.
   3. GANJARAN CTO PENAJAAN  
   1. 5% daripada VP jualan Jump start diperuntukakan untuk Ganjaran CTO Penajaan.
   2. Ganjaran ini dikira secara bulanan.
   3. Ahli yang layak akan berkongsi ganjaran ini secara purata berdasarkan CTO-POINT masing-masing.
   4. Ahli akan mendapat CTO-POINT berdasarkan jumlah VP atau VBC ahli tajaan terus dalam masa sebulan seperti jadual di atas.

 

 • GANJARAN DANA KERETA DAN RUMAH
  1. Syarat Kelayakan – ahli yang telah menerima jumlah ganjaran sebanyak RM15,000 sebulan untuk mana-mana bulan atau jumlah ganjaran terkumpul sebanyak RM50,000.
  2. Ganjaran ini dikira setiap bulan  dan jumlah VP yang diambil kira adalah Jumlah VP Jump Start dan 50 VP pertama Shopping bulanan.
  3. Jumlah jualan bulanan 2 kumpulan yang berlainan dan ganjaran yang akan diterima oleh ahli adalah seperti di dalam jadual di atas.

   

 • SHOPPING BULANAN Ada 2 jenis ganjaran untuk ahli yang melakukan Shopping bulanan
  1. Ganjaran Jump Start
  2. Ganjaran Generasi Shopping Bulanan

   

 • TAHUN PERTAMA KEMASUKAN
  1. Shopping minima untuk kelayakan mendapat Ganjaran Jump Start adalah 1 set Pakej Produk Jump Start ( PPJS) yang minima bernilai RM130 untuk semua pangkat ahli.
  2. Shopping minima untuk kelayakan mendapat Ganjaran Generasi Shopping Bulanan adalah 50 VP yang minima bernilai RM100 untuk semua pangkat ahli.
  3. Walaubagaimana pun untuk bulan pertama dan kedua selepas kemasukan ahli, ahli tidak perlu melakukan Shopping bulanan untuk mendapat kedua-dua ganjaran ini.

   

 • TAHUN KEDUA DAN SETERUSNYA
  1. Shopping minima untuk kelayakan mendapat Ganjaran Jump Start adalah mengikut pangkat ahli seperti jadual di atas.
  2. Jika ahli berpangkat tinggi tetapi melakukan minima shopping bulanan yang rendah maka nilai RM pair di Fasa 1 dan Fasa 2 mengikut nilai minima shopping bulanan set PPJS
  3. Sebagai contoh : Jika ahli berpangkat ECHO melakukan Shopping bulanan sebanyak 1 ser PPJS, maka dia hanya layak mendapat Ganjaran Network sebanyak RM10.00 untuk 1 pair di Fasa 1 dan RM5.00 di Fasa 2
  4. Jika ahli berpangkat rendah tetapi melakukan minima shopping bulanan set PPJS yang tinggi maka nilai RM pair di Fasa 1 dan Fasa 2 mengikut pangkat ahli tersebut.
  5. Sebagai contoh : Jika ahli pangkat ALPHA dan melakukan shopping bulanan 3 set PPGS, beliau tetap akan mendapat Ganjaran Network sebanyak RM10.00 untuk 1 pair di Fasa 1 dan RM5.00 di Fasa 2.
  6. Semua VP jualan ini akan dikira di dalam Plan Jump Start.

   

 • AUTO SHOPPING
  1. Pada setiap 1 haribulan setiap bulan, sistem akan melakukan shopping bulanan secara auto.
  2. Untuk tahun pertama kemasukkan ahli dan bulan ketiga, Jika jumlah point di dalam VC-Account dan VS-Account diantara 130 point dan 230 point, sistem akan tolak 130 Point dan ahli boleh menebus 1 set PPJS.
  3. Jika jumlah point di dalam VS-Account sama atau melebihi 230 VS-Point, sistem akan tolak 230 VS-Point dan ahli ahli boleh menebus 1 set PPJS dan 50 VP produk shopping bulanan.

   

 • MANUAL SHOPPING
  1. Ahli juga boleh melakukan Shopping Bulanan secara manual dengn menggunakan VS-Account atau VC-Account.
  2. Ahli dikehendaki melakukan Shopping Bulanan set PPJS dahulu sebelum melakukan Shopping bulanan untuk pengiraan Ganjaran Generasi Shopping Bulanan.
  3. Tiada had pembelian maksiama untuk shopping secara manual.

   

 

GANJARAN SHOPPING BULANAN

   1. Shopping Bulanan set PPJS akan dikira menggunakan Plan Pemasaran Jump Start kecuali Ganjaran Penajaan dan Beza pangkat digantikan dengan Ganjaran Generasi Jump Start seperti berikut :

 

 • GANJARAN GENERASI JUMP START
  1. Dikira secara kompres, pass up dan roll up mengikut pangkat.
  2. Untuk Shopping Bulanan selain daripada set PPJS, VP akan dikira mengikut plan Ganjaran Generasi Shopping Bulanan seperti di atas

   

 • GANJARAN GENERASI SHOPPING BULANAN
  1. Dikira secara kompress, pass up dan roll up mengikut pangkat

   

 • AGENSI
  1. Syarat kelayakan : ahli yang berpangkat ECHO sahaja yang layak memohon
  2. Komisyen untuk agensi ditolak daripada harga pakej semasa pengambilan stok.
  3. VP = Virtual Point
  4. VBC = Virtual Business Center = lot
  5. Agensi akan mendapat VR-Point sama nilai dengan modal
  6. Hanya ada 1 Agensi Master sahaja untuk setiap kawasan Parlimen di Malaysia
  7. Hanya ada 1 Agensi Mini sahaja untuk setiap kawasan Dewan Undangan Negeri di Malaysia
  8. Agensi Mobile tidak mempunyai batasan tempat
  9. Agensi boleh mengambil stok dari Agensi yang lebih besar dan agensi pemberi stok akan menerima perbezaan komisyen
  10. Agensi akan diberikan Code dan Password Subsistem Agensi untuk menguruskan agensi masing-masing
  11. Pengenal agensi akan mendapat 10% daripada VP stok yang diambil oleh Agensi buat pertama kali
  12. Agensi dikehendaki topup produk sehingga nilai modal pada setiap awal bulan selewat-lewatnya 3 haribulan setiap bulan.

   

 • CAJ SISTEMCaj sistem adalah sebanyak RM10 setahun untuk setiap VBC dan akan ditolak secara auto dari VC Account atau VS-Account masing-masing.V-ACCOUNT